• 22 398 88 60

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym umowy najmu samochodu. Ryczałt 8,5 %

blackcab.app

Jeżeli podpisałeś z nami umowę najmu samochodu, to musisz zgłosić to do Urzędu Skarbowego składając Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym nie później niż 20 dnia następnego miesiąca od podpisania umowy najmu. W oświadczeniu dokonujesz wyboru formy opodatkowania, do wyboru jest Ryczałt 8,5% oraz Zasady ogólne 18%, polecamy ryczałt. Przelew podatku ryczałt 8,5% z wynajmu samochodu wysyłasz do 20 dnia każdego miesiąca na swój mikrorachunek.