1 stycznia 2020 roku weszła nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, w której jest mowa o możliwości zastąpienia tradycyjnego taksometru i kasy fiskalnej aplikacjami na telefon. W czerwcu 2020 roku weszły w życie dwa rozporządzenia do tej ustawy: 1. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób (aplikacja taksometru) oraz 2. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (aplikacja kasy fiskalnej).

Do tej pory jednak nie ma informacji, które aplikacje mogą zastępować taksometr oraz kasę fiskalną.

Nadal obserwujemy, że podczas kontroli wymagane są tradycyjne taksometry i kasy fiskalne, dlatego trudno jeszcze mówić o zastąpieniu urządzeń fizycznych aplikacjami.